Beefy Boxes and Bandwidth Generously Provided by pair Networks
Clear questions and runnable code
get the best and fastest answer
 
PerlMonks  

Comment on

( #3333=superdoc: print w/replies, xml ) Need Help??
Hello fellow Monks! I need your help to discover the bug in my script... It should something really silly, but I can't seem to be able to detect it..
So, suppose you have a file like the following:
LA5 ATGAAAAAGAC--AGCTATCGCGATTGCAGTGGCACTGGCTGGTTTCGCTAC----CGTAGCG +----CAGGCCG----------CTCCGAAAGATAACACCTGGTACGCTGGTGCT-----AAACTGGGCTG +GTCTCAGTACCATGACACCGGCTTCATTCACAATGATGGCCCGACTCATGAAAACCAACTGGGCG-CAG +GTGCTTTTGGTGGTTACCAGGTTAACCCGTATGTTGGCTTTGAAATGGGCTACGACTGGTTAGGCCGTA +TGCCGTACAAAGGCGACAACATCAATGGCGCTTATAAAGCTCAGGGCGTTCAGTTGACCGCTAAACTGG +GTTATCCAATCACTGACGATCTGGACG--TTTATACCCGTCTGGGTGGTATGGTATGGCGTG-CAGACA +CCAAGTCTAACGTCCCTGGC------GGCCCGTCTACTAAAGACCACGACACCGGCGTTTCCCCGGTAT +TCGCGGGCGGTATCGAGTATGCCATCACCCCTGAAATCGCAACCCGTCTGGAATACCAGTG----GACT +AACAACATCGGTGATGCCAACACCATCGGCACCCGTCCGGACAACGGCCTGCTGAGCGTAGGTGTTTCC +TACCGTTTCGGCCAGCAAGAAGCTGCTC-CGGTAGTAGCTCCGGCACCGGCTCCGGCTCCGGAAGTA-- +CAG---ACCAAGCACTTCACTCT-GAAGTCTGACGTACTGTTCAACTTCAACAAATCTACCCTGAAG-- +CCGGAAGGCCAGCAGGCT-CTGGATCAGCTGTACAGCCAGCTGAGCAACCTGGATCCGAAAGACGGTTC +CGTTGTCGTTCTGGGCTTCACTGACCGTATCGGTTCTGACGC-TTACAACCAGGGTCTGT-CCGAGAAA +CGTGCTCAGTCTGTTGTTGATTACCTGATCTCCAAAGGTATTCCGTCTGACAAAATCTCCGCACGTGGT +ATGGGCGAATCTAACCCGGTTACCGGCAACACCTGTGACAACGTGAAACCTCGCGCTGCCCTG---ATC +GATTGCCTGGCT-CCGGATCGTCGCGTAGAGATCGAAGTTAAAG--GCGTTAAAGACGTGGTAACTCAG +CCGCAGGCT- RKS5078 ATGAAAAAGAC--AGCTATCGCGATTGCAGTGGCACTGGCTGGTTTCGCTAC----CGT +AGCG----CAGGCCG----------CTCCGAAAGATAACACCTGGTACGCTGGTGCT-----AAACTGG +GCTGGTCTCAGTACCATGACACCGGCTTCATTCACAATGATGGCCCGACTCATGAAAACCAACTGGGCG +-CAGGTGCTTTTGGTGGTTACCAGGTTAACCCGTATGTTGGCTTTGAAATGGGCTACGACTGGTTAGGC +CGTATGCCGTACAAAGGCGACAACATCAATGGCGCTTATAAAGCTCAGGGCGTTCAGTTGACCGCTAAA +CTGGGTTATCCAATCACTGACGATCTGGACG--TTTATACCCGTCTGGGTGGTATGGTATGGCGTG-CA +GACACCAAGTCTAATGTCCCTGGC------GGCCCGTCTACTAAAGACCACGACACCGGCGTTTCCCCG +GTATTCGCGGGCGGTATCGAGTATGCCATCACCCCTGAAATCGCAACCCGTCTGGAATACCAGTG---- +GACTAACAACATCGGTGATGCCAACACCATCGGCACCCGTCCGGACAACGGCCTGCTGAGCGTAGGTGT +TTCCTACCGTTTCGGCCAGCAAGAAGCTGCTC-CGGTAGTAGCTCCGGCACCGGCTCCGGCTCCGGAAG +TA--CAG---ACCAAGCACTTCACTCT-GAAGTCTGACGTACTGTTCAACTTCAACAAATCTACCCTGA +AG--CCGGAAGGCCAGCAGGCT-CTGGATCAGCTGTACAGCCAGCTGAGCAACCTGGATCCGAAAGACG +GTTCCGTTGTCGTTCTGGGCTTCACTGACCGTATCGGTTCTGACGC-TTACAACCAGGGTCTGT-CCGA +GAAACGTGCTCAGTCTGTTGTTGATTACCTGATCTCCAAAGGTATTCCGTCTGACAAAATCTCCGCACG +TGGTATGGGCGAATCTAACCCGGTTACCGGCAACACCTGTGACAACGTGAAACCTCGCGCTGCCCTG-- +-ATCGATTGCCTGGCT-CCGGATCGTCGCGTAGAGATCGAAGTTAAAG--GCGTTAAAGACGTGGTAAC +TCAGCCGCAGGCT- 06-0676 ATGAAAAAGAC--AGCTATCGCGATTGCAGTGGCACTGGCTGGTTTCGCTAC----CGT +AGCG----CAGGCCG----------CTCCGAAAGATAACACCTGGTACGCTGGTGCT-----AAACTGG +GCTGGTCTCAGTACCATGACACCGGCTTCATTCACAATGATGGCCCGACTCATGAAAACCAACTGGGCG +-CAGGTGCTTTTGGTGGTTACCAGGTTAACCCGTATGTTGGCTTTGAAATGGGCTACGACTGGTTAGGC +CGTATGCCGTACAAAGGCGACAACATCAATGGCGCTTATAAAGCTCAGGGCGTTCAGTTGACCGCTAAA +CTGGGTTATCCAATCACTGACGATCTGGACG--TTTATACCCGTCTGGGTGGTATGGTATGGCGTG-CA +GACACCAAGTCTAACGTCCCTGGC------GGCCCGTCTACTAAAGACCACGACACCGGCGTTTCCCCG +GTATTCGCGGGCGGTATCGAGTATGCCATCACCCCTGAAATCGCAACCCGTCTGGAATACCAGTG---- +GACTAACAACATCGGTGATGCCAACACCATCGGCACCCGTCCGGACAACGGCCTGCTGAGCGTAGGTGT +TTCCTACCGTTTCGGCCAGCAAGAAGCTGCTC-CGGTAGTAGCTCCGGCACCGGCTCCGGCTCCGGAAG +TA--CAG---ACCAAGCACTTCACTCT-GAAGTCTGACGTACTGTTCAACTTCAACAAATCTACCCTGA +AG--CCGGAAGGCCAGCAGGCT-CTGGATCAGCTGTACAGCCAGCTGAGCAACCTGGATCCGAAAGACG +GTTCCGTTGTCGTTCTGGGCTTCACTGACCGTATCGGTTCTGACGC-TTACAACCAGGGTCTGT-CCGA +GAAACGTGCTCAGTCTGTTGTTGATTACCTGATCTCCAAAGGTATTCCGTCTGACAAAATCTCCGCACG +TGGTATGGGCGAATCTAACCCGGTTACCGGCAACACCTGTGACAACGTGAAACCTCGCGCTGCCCTG-- +-ATCGATTGCCTGGCT-CCGGATCGTCGCGTAGAGATCGAAGTTAAAG--GCGTTAAAGACGTGGTAAC +TCAGCCGCAGGCT- 58-6482 ATGAAAAAGAC--AGCTATCGCGATTGCAGTGGCACTGGCTGGTTTCGCTAC----CGT +AGCG----CAGGCCG----------CTCCGAAAGATAACACCTGGTACGCTGGTGCT-----AAACTGG +GCTGGTCTCAGTACCATGACACCGGCTTCATTCACAATGATGGCCCGACTCATGAAAACCAACTGGGCG +-CAGGTGCTTTTGGTGGTTACCAGGTTAACCCGTATGTTGGCTTTGAAATGGGCTACGACTGGTTAGGC +CGTATGCCGTACAAAGGCGACAACATCAATGGCGCTTATAAAGCTCAGGGCGTTCAGTTGACCGCTAAA +CTGGGTTATCCAATCACTGACGATCTGGACG--TTTATACCCGTCTGGGTGGTATGGTATGGCGTG-CA +GACACCAAGTCTAACGTCCCTGGC------GGCCCGTCTACTAAAGACCACGACACCGGCGTTTCCCCG +GTATTCGCGGGCGGTATCGAGTATGCCATCACCCCTGAAATCGCAACCCGTCTGGAATACCAGTG---- +GACTAACAACATCGGTGATGCCAACACCATCGGCACCCGTCCGGACAACGGCCTGCTGAGCGTAGGTGT +TTCCTACCGTTTCGGCCAGCAAGAAGCTGCTC-CGGTAGTAGCTCCGGCACCGGCTCCGGCTCCGGAAG +TA--CAG---ACCAAGCACTTCACTCT-GAAGTCTGACGTACTGTTCAACTTCAACAAATCTACCCTGA +AG--CCGGAAGGCCAGCAGGCT-CTGGATCAGCTGTACAGCCAGCTGAGCAACCTGGATCCGAAAGACG +GTTCCGTTGTCGTTCTGGGCTTCACTGACCGTATCGGTTCTGACGC-TTACAACCAGGGTCTGT-CCGA +GAAACGTGCTCAGTCTGTTGTTGATTACCTGATCTCCAAAGGTATTCCGTCTGACAAAATCTCCGCACG +TGGTATGGGCGAATCTAACCCGGTTACCGGCAACACCTGTGACAACGTGAAACCTCGCGCTGCCCTG-- +-ATCGATTGCCTGGCT-CCGGATCGTCGCGTAGAGATCGAAGTTAAAG--GCGTTAAAGACGTGGTAAC +TCAGCCGCAGGCT- 648905 ATGAAAAAGAC--AGCTATCGCGATTGCAGTGGCACTGGCTGGTTTCGCTAC----CGTA +GCG----CAGGCCG----------CTCCGAAAGATAACACCTGGTACGCTGGTGCT-----AAACTGGG +CTGGTCTCAGTACCATGACACCGGCTTCATTCACAATGATGGCCCGACTCATGAAAACCAACTGGGCG- +CAGGTGCTTTTGGTGGTTACCAGGTTAACCCGTATGTTGGCTTTGAAATGGGCTACGACTGGTTAGGCC +GTATGCCGTACAAAGGCGACAACATCAATGGCGCTTATAAAGCTCAGGGCGTTCAGTTGACCGCTAAAC +TGGGTTATCCAATCACTGACGATCTGGACG--TTTATACCCGTCTGGGTGGTATGGTATGGCGTG-CAG +ACACCAAGTCTAACGTCCCTGGC------GGCCCGTCTACTAAAGACCACGACACCGGCGTTTCCCCGG +TATTCGCGGGCGGTATCGAGTATGCCATCACCCCTGAAATCGCAACCCGTCTGGAATACCAGTG----G +ACTAACAACATCGGTGATGCCAACACCATCGGCACCCGTCCGGACAACGGCCTGCTGAGCGTAGGTGTT +TCCTACCGTTTCGGCCAGCAAGAAGCTGCTC-CGGTAGTAGCTCCGGCACCGGCTCCGGCTCCGGAAGT +A--CAG---ACCAAGCACTTCACTCT-GAAGTCTGACGTACTGTTCAACTTCAACAAATCTACCCTGAA +G--CCGGAAGGCCAGCAGGCT-CTGGATCAGCTGTACAGCCAGCTGAGCAACCTGGATCCGAAAGACGG +TTCCGTTGTCGTTCTGGGCTTCACTGACCGTATCGGTTCTGACGC-TTACAACCAGGGTCTGT-CCGAG +AAACGTGCTCAGTCTGTTGTTGATTACCTGATCTCCAAAGGTATTCCGTCTGACAAAATCTCCGCACGT +GGTATGGGCGAATCTAACCCGGTTACCGGCAACACCTGTGACAACGTGAAACCTCGCGCTGCCCTG--- +ATCGATTGCCTGGCT-CCGGATCGTCGCGTAGAGATCGAAGTTAAAG--GCGTTAAAGACGTGGTAACT +CAGCCGCAGGCT- 8b-1 ATGAAAAAGAC--AGCTATCGCGATTGCAGTGGCACTGGCTGGTTTCGCTAC----CGTAGC +G----CAGGCCG----------CTCCGAAAGATAACACCTGGTACGCTGGTGCT-----AAACTGGGCT +GGTCTCAGTACCATGACACCGGCTTCATTCACAATGATGGCCCGACTCATGAAAACCAACTGGGCG-CA +GGTGCTTTTGGTGGTTACCAGGTTAACCCGTATGTTGGCTTTGAAATGGGCTACGACTGGTTAGGCCGT +ATGCCGTACAAAGGCGACAACATCAATGGCGCTTATAAAGCTCAGGGCGTTCAGTTGACCGCTAAACTG +GGTTATCCAATCACTGACGATCTGGACG--TTTATACCCGTCTGGGTGGTATGGTATGGCGTG-CAGAC +ACCAAGTCTAACGTCCCTGGC------GGCCCGTCTACTAAAGACCACGACACCGGCGTTTCCCCGGTA +TTCGCGGGCGGTATCGAGTATGCCATCACCCCTGAAATCGCAACCCGTCTGGAATACCAGTG----GAC +TAACAACATCGGTGATGCCAACACCATCGGCACCCGTCCGGACAACGGCCTGCTGAGCGTAGGTGTTTC +CTACCGTTTCGGCCAGCAAGAAGCTGCTC-CGGTAGTAGCTCCGGCACCGGCTCCGGCTCCGGAAGTA- +-CAG---ACCAAGCACTTCACTCT-GAAGTCTGACGTACTGTTCAACTTCAACAAATCTACCCTGAAG- +-CCGGAAGGCCAGCAGGCT-CTGGATCAGCTGTACAGCCAGCTGAGCAACCTGGATCCGAAAGACGGTT +CCGTTGTCGTTCTGGGCTTCACTGACCGTATCGGTTCTGACGC-TTACAACCAGGGTCTGT-CCGAGAA +ACGTGCTCAGTCTGTTGTTGATTACCTGATCTCCAAAGGTATTCCGTCTGACAAAATCTCCGCACGTGG +TATGGGCGAATCTAACCCGGTTACCGGCAACACCTGTGACAACGTGAAACCTCGCGCTGCCCTG---AT +CGATTGCCTGGCT-CCGGATCGTCGCGTAGAGATCGAAGTTAAAG--GCGTTAAAGACGTGGTAACTCA +GCCGCAGGCT- 22510-1 ATGAAAAAGAC--AGCTATCGCGATTGCAGTGGCACTGGCTGGTTTCGCTAC----CGT +AGCG----CAGGCCG----------CTCCGAAAGATAACACCTGGTACGCTGGTGCT-----AAACTGG +GCTGGTCTCAGTACCATGACACCGGCTTCATTCACAATGATGGCCCGACTCATGAAAACCAACTGGGCG +-CAGGTGCTTTTGGTGGTTACCAGGTTAACCCGTATGTTGGCTTTGAAATGGGCTACGACTGGTTAGGC +CGTATGCCGTACAAAGGCGACAACATCAATGGCGCTTATAAAGCTCAGGGCGTTCAGTTGACCGCTAAA +CTGGGTTATCCAATCACTGACGATCTGGACG--TTTATACCCGTCTGGGTGGTATGGTATGGCGTG-CA +GACACCAAGTCTAACGTCCCTGGC------GGCCCGTCTACTAAAGACCACGACACCGGCGTTTCCCCG +GTATTCGCGGGCGGTATCGAGTATGCCATCACCCCTGAAATCGCAACCCGTCTGGAATACCAGTG---- +GACTAACAACATCGGTGATGCCAACACCATCGGCACCCGTCCGGACAACGGCCTGCTGAGCGTAGGTGT +TTCCTACCGTTTCGGCCAGCAAGAAGCTGCTC-CGGTAGTAGCTCCGGCACCGGCTCCGGCTCCGGAAG +TA--CAG---ACCAAGCACTTCACTCT-GAAGTCTGACGTACTGTTCAACTTCAACAAATCTACCCTGA +AG--CCGGAAGGCCAGCAGGCT-CTGGATCAGCTGTACAGCCAGCTGAGCAACCTGGATCCGAAAGACG +GTTCCGTTGTCGTTCTGGGCTTCACTGACCGTATCGGTTCTGACGC-TTACAACCAGGGTCTGT-CCGA +GAAACGTGCTCAGTCTGTTGTTGATTACCTGATCTCCAAAGGTATTCCGTCTGACAAAATCTCCGCACG +TGGTATGGGCGAATCTAACCCGGTTACCGGCAACACCTGTGACAACGTGAAACCTCGCGCTGCCCTG-- +-ATCGATTGCCTGGCT-CCGGATCGTCGCGTAGAGATCGAAGTTAAAG--GCGTTAAAGACGTGGTAAC +TCAGCCGCAGGCT-

and you want to count, per position, how many A, T, G, C or - you have.
I have written this:
@all_seqs = (); while(<>) { if($_=~/(.*)\t(.*)/) { $id=$1; $seq=$2; push @all_seqs, $seq; } } for ($i=0; $i<=$#all_seqs; $i++) { $seq_to_examine=$all_seqs[$i]; @split_seq_to_examine=split(//, $seq_to_examine); for($j=0; $j<=1108; $j++) { if ($split_seq_to_examine[$j] eq 'A') {$count_A++;} elsif ($split_seq_to_examine[$j] eq 'T') {$count_T++;} elsif ($split_seq_to_examine[$j] eq 'C') {$count_C++;} elsif ($split_seq_to_examine[$j] eq 'G') {$count_G++;} elsif ($split_seq_to_examine[$j] eq '-') {$count_non++;} print $j."\t".$count_A."\t".$count_T."\t".$count_C."\t".$count_G." +\n"; } }

but it keeps increasing the counters, and not reporting position-by-position. I think I must somewhere set the counters to 0, but the positions I tried just made the script worse...

In reply to What is wrong in this code??? by Anonymous Monk

Title:
Use:  <p> text here (a paragraph) </p>
and:  <code> code here </code>
to format your post; it's "PerlMonks-approved HTML": • Posts are HTML formatted. Put <p> </p> tags around your paragraphs. Put <code> </code> tags around your code and data!
 • Titles consisting of a single word are discouraged, and in most cases are disallowed outright.
 • Read Where should I post X? if you're not absolutely sure you're posting in the right place.
 • Please read these before you post! —
 • Posts may use any of the Perl Monks Approved HTML tags:
  a, abbr, b, big, blockquote, br, caption, center, col, colgroup, dd, del, div, dl, dt, em, font, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, i, ins, li, ol, p, pre, readmore, small, span, spoiler, strike, strong, sub, sup, table, tbody, td, tfoot, th, thead, tr, tt, u, ul, wbr
 • You may need to use entities for some characters, as follows. (Exception: Within code tags, you can put the characters literally.)
          For:     Use:
  & &amp;
  < &lt;
  > &gt;
  [ &#91;
  ] &#93;
 • Link using PerlMonks shortcuts! What shortcuts can I use for linking?
 • See Writeup Formatting Tips and other pages linked from there for more info.
 • Log In?
  Username:
  Password:

  What's my password?
  Create A New User
  Chatterbox?
  and the web crawler heard nothing...

  How do I use this? | Other CB clients
  Other Users?
  Others chilling in the Monastery: (7)
  As of 2016-10-21 15:34 GMT
  Sections?
  Information?
  Find Nodes?
  Leftovers?
   Voting Booth?
   How many different varieties (color, size, etc) of socks do you have in your sock drawer?


   Results (289 votes). Check out past polls.