Beefy Boxes and Bandwidth Generously Provided by pair Networks
Welcome to the Monastery
 
PerlMonks  

Comment on

( #3333=superdoc: print w/replies, xml ) Need Help??
Hello fellow Monks! I need your help to discover the bug in my script... It should something really silly, but I can't seem to be able to detect it..
So, suppose you have a file like the following:
LA5 ATGAAAAAGAC--AGCTATCGCGATTGCAGTGGCACTGGCTGGTTTCGCTAC----CGTAGCG +----CAGGCCG----------CTCCGAAAGATAACACCTGGTACGCTGGTGCT-----AAACTGGGCTG +GTCTCAGTACCATGACACCGGCTTCATTCACAATGATGGCCCGACTCATGAAAACCAACTGGGCG-CAG +GTGCTTTTGGTGGTTACCAGGTTAACCCGTATGTTGGCTTTGAAATGGGCTACGACTGGTTAGGCCGTA +TGCCGTACAAAGGCGACAACATCAATGGCGCTTATAAAGCTCAGGGCGTTCAGTTGACCGCTAAACTGG +GTTATCCAATCACTGACGATCTGGACG--TTTATACCCGTCTGGGTGGTATGGTATGGCGTG-CAGACA +CCAAGTCTAACGTCCCTGGC------GGCCCGTCTACTAAAGACCACGACACCGGCGTTTCCCCGGTAT +TCGCGGGCGGTATCGAGTATGCCATCACCCCTGAAATCGCAACCCGTCTGGAATACCAGTG----GACT +AACAACATCGGTGATGCCAACACCATCGGCACCCGTCCGGACAACGGCCTGCTGAGCGTAGGTGTTTCC +TACCGTTTCGGCCAGCAAGAAGCTGCTC-CGGTAGTAGCTCCGGCACCGGCTCCGGCTCCGGAAGTA-- +CAG---ACCAAGCACTTCACTCT-GAAGTCTGACGTACTGTTCAACTTCAACAAATCTACCCTGAAG-- +CCGGAAGGCCAGCAGGCT-CTGGATCAGCTGTACAGCCAGCTGAGCAACCTGGATCCGAAAGACGGTTC +CGTTGTCGTTCTGGGCTTCACTGACCGTATCGGTTCTGACGC-TTACAACCAGGGTCTGT-CCGAGAAA +CGTGCTCAGTCTGTTGTTGATTACCTGATCTCCAAAGGTATTCCGTCTGACAAAATCTCCGCACGTGGT +ATGGGCGAATCTAACCCGGTTACCGGCAACACCTGTGACAACGTGAAACCTCGCGCTGCCCTG---ATC +GATTGCCTGGCT-CCGGATCGTCGCGTAGAGATCGAAGTTAAAG--GCGTTAAAGACGTGGTAACTCAG +CCGCAGGCT- RKS5078 ATGAAAAAGAC--AGCTATCGCGATTGCAGTGGCACTGGCTGGTTTCGCTAC----CGT +AGCG----CAGGCCG----------CTCCGAAAGATAACACCTGGTACGCTGGTGCT-----AAACTGG +GCTGGTCTCAGTACCATGACACCGGCTTCATTCACAATGATGGCCCGACTCATGAAAACCAACTGGGCG +-CAGGTGCTTTTGGTGGTTACCAGGTTAACCCGTATGTTGGCTTTGAAATGGGCTACGACTGGTTAGGC +CGTATGCCGTACAAAGGCGACAACATCAATGGCGCTTATAAAGCTCAGGGCGTTCAGTTGACCGCTAAA +CTGGGTTATCCAATCACTGACGATCTGGACG--TTTATACCCGTCTGGGTGGTATGGTATGGCGTG-CA +GACACCAAGTCTAATGTCCCTGGC------GGCCCGTCTACTAAAGACCACGACACCGGCGTTTCCCCG +GTATTCGCGGGCGGTATCGAGTATGCCATCACCCCTGAAATCGCAACCCGTCTGGAATACCAGTG---- +GACTAACAACATCGGTGATGCCAACACCATCGGCACCCGTCCGGACAACGGCCTGCTGAGCGTAGGTGT +TTCCTACCGTTTCGGCCAGCAAGAAGCTGCTC-CGGTAGTAGCTCCGGCACCGGCTCCGGCTCCGGAAG +TA--CAG---ACCAAGCACTTCACTCT-GAAGTCTGACGTACTGTTCAACTTCAACAAATCTACCCTGA +AG--CCGGAAGGCCAGCAGGCT-CTGGATCAGCTGTACAGCCAGCTGAGCAACCTGGATCCGAAAGACG +GTTCCGTTGTCGTTCTGGGCTTCACTGACCGTATCGGTTCTGACGC-TTACAACCAGGGTCTGT-CCGA +GAAACGTGCTCAGTCTGTTGTTGATTACCTGATCTCCAAAGGTATTCCGTCTGACAAAATCTCCGCACG +TGGTATGGGCGAATCTAACCCGGTTACCGGCAACACCTGTGACAACGTGAAACCTCGCGCTGCCCTG-- +-ATCGATTGCCTGGCT-CCGGATCGTCGCGTAGAGATCGAAGTTAAAG--GCGTTAAAGACGTGGTAAC +TCAGCCGCAGGCT- 06-0676 ATGAAAAAGAC--AGCTATCGCGATTGCAGTGGCACTGGCTGGTTTCGCTAC----CGT +AGCG----CAGGCCG----------CTCCGAAAGATAACACCTGGTACGCTGGTGCT-----AAACTGG +GCTGGTCTCAGTACCATGACACCGGCTTCATTCACAATGATGGCCCGACTCATGAAAACCAACTGGGCG +-CAGGTGCTTTTGGTGGTTACCAGGTTAACCCGTATGTTGGCTTTGAAATGGGCTACGACTGGTTAGGC +CGTATGCCGTACAAAGGCGACAACATCAATGGCGCTTATAAAGCTCAGGGCGTTCAGTTGACCGCTAAA +CTGGGTTATCCAATCACTGACGATCTGGACG--TTTATACCCGTCTGGGTGGTATGGTATGGCGTG-CA +GACACCAAGTCTAACGTCCCTGGC------GGCCCGTCTACTAAAGACCACGACACCGGCGTTTCCCCG +GTATTCGCGGGCGGTATCGAGTATGCCATCACCCCTGAAATCGCAACCCGTCTGGAATACCAGTG---- +GACTAACAACATCGGTGATGCCAACACCATCGGCACCCGTCCGGACAACGGCCTGCTGAGCGTAGGTGT +TTCCTACCGTTTCGGCCAGCAAGAAGCTGCTC-CGGTAGTAGCTCCGGCACCGGCTCCGGCTCCGGAAG +TA--CAG---ACCAAGCACTTCACTCT-GAAGTCTGACGTACTGTTCAACTTCAACAAATCTACCCTGA +AG--CCGGAAGGCCAGCAGGCT-CTGGATCAGCTGTACAGCCAGCTGAGCAACCTGGATCCGAAAGACG +GTTCCGTTGTCGTTCTGGGCTTCACTGACCGTATCGGTTCTGACGC-TTACAACCAGGGTCTGT-CCGA +GAAACGTGCTCAGTCTGTTGTTGATTACCTGATCTCCAAAGGTATTCCGTCTGACAAAATCTCCGCACG +TGGTATGGGCGAATCTAACCCGGTTACCGGCAACACCTGTGACAACGTGAAACCTCGCGCTGCCCTG-- +-ATCGATTGCCTGGCT-CCGGATCGTCGCGTAGAGATCGAAGTTAAAG--GCGTTAAAGACGTGGTAAC +TCAGCCGCAGGCT- 58-6482 ATGAAAAAGAC--AGCTATCGCGATTGCAGTGGCACTGGCTGGTTTCGCTAC----CGT +AGCG----CAGGCCG----------CTCCGAAAGATAACACCTGGTACGCTGGTGCT-----AAACTGG +GCTGGTCTCAGTACCATGACACCGGCTTCATTCACAATGATGGCCCGACTCATGAAAACCAACTGGGCG +-CAGGTGCTTTTGGTGGTTACCAGGTTAACCCGTATGTTGGCTTTGAAATGGGCTACGACTGGTTAGGC +CGTATGCCGTACAAAGGCGACAACATCAATGGCGCTTATAAAGCTCAGGGCGTTCAGTTGACCGCTAAA +CTGGGTTATCCAATCACTGACGATCTGGACG--TTTATACCCGTCTGGGTGGTATGGTATGGCGTG-CA +GACACCAAGTCTAACGTCCCTGGC------GGCCCGTCTACTAAAGACCACGACACCGGCGTTTCCCCG +GTATTCGCGGGCGGTATCGAGTATGCCATCACCCCTGAAATCGCAACCCGTCTGGAATACCAGTG---- +GACTAACAACATCGGTGATGCCAACACCATCGGCACCCGTCCGGACAACGGCCTGCTGAGCGTAGGTGT +TTCCTACCGTTTCGGCCAGCAAGAAGCTGCTC-CGGTAGTAGCTCCGGCACCGGCTCCGGCTCCGGAAG +TA--CAG---ACCAAGCACTTCACTCT-GAAGTCTGACGTACTGTTCAACTTCAACAAATCTACCCTGA +AG--CCGGAAGGCCAGCAGGCT-CTGGATCAGCTGTACAGCCAGCTGAGCAACCTGGATCCGAAAGACG +GTTCCGTTGTCGTTCTGGGCTTCACTGACCGTATCGGTTCTGACGC-TTACAACCAGGGTCTGT-CCGA +GAAACGTGCTCAGTCTGTTGTTGATTACCTGATCTCCAAAGGTATTCCGTCTGACAAAATCTCCGCACG +TGGTATGGGCGAATCTAACCCGGTTACCGGCAACACCTGTGACAACGTGAAACCTCGCGCTGCCCTG-- +-ATCGATTGCCTGGCT-CCGGATCGTCGCGTAGAGATCGAAGTTAAAG--GCGTTAAAGACGTGGTAAC +TCAGCCGCAGGCT- 648905 ATGAAAAAGAC--AGCTATCGCGATTGCAGTGGCACTGGCTGGTTTCGCTAC----CGTA +GCG----CAGGCCG----------CTCCGAAAGATAACACCTGGTACGCTGGTGCT-----AAACTGGG +CTGGTCTCAGTACCATGACACCGGCTTCATTCACAATGATGGCCCGACTCATGAAAACCAACTGGGCG- +CAGGTGCTTTTGGTGGTTACCAGGTTAACCCGTATGTTGGCTTTGAAATGGGCTACGACTGGTTAGGCC +GTATGCCGTACAAAGGCGACAACATCAATGGCGCTTATAAAGCTCAGGGCGTTCAGTTGACCGCTAAAC +TGGGTTATCCAATCACTGACGATCTGGACG--TTTATACCCGTCTGGGTGGTATGGTATGGCGTG-CAG +ACACCAAGTCTAACGTCCCTGGC------GGCCCGTCTACTAAAGACCACGACACCGGCGTTTCCCCGG +TATTCGCGGGCGGTATCGAGTATGCCATCACCCCTGAAATCGCAACCCGTCTGGAATACCAGTG----G +ACTAACAACATCGGTGATGCCAACACCATCGGCACCCGTCCGGACAACGGCCTGCTGAGCGTAGGTGTT +TCCTACCGTTTCGGCCAGCAAGAAGCTGCTC-CGGTAGTAGCTCCGGCACCGGCTCCGGCTCCGGAAGT +A--CAG---ACCAAGCACTTCACTCT-GAAGTCTGACGTACTGTTCAACTTCAACAAATCTACCCTGAA +G--CCGGAAGGCCAGCAGGCT-CTGGATCAGCTGTACAGCCAGCTGAGCAACCTGGATCCGAAAGACGG +TTCCGTTGTCGTTCTGGGCTTCACTGACCGTATCGGTTCTGACGC-TTACAACCAGGGTCTGT-CCGAG +AAACGTGCTCAGTCTGTTGTTGATTACCTGATCTCCAAAGGTATTCCGTCTGACAAAATCTCCGCACGT +GGTATGGGCGAATCTAACCCGGTTACCGGCAACACCTGTGACAACGTGAAACCTCGCGCTGCCCTG--- +ATCGATTGCCTGGCT-CCGGATCGTCGCGTAGAGATCGAAGTTAAAG--GCGTTAAAGACGTGGTAACT +CAGCCGCAGGCT- 8b-1 ATGAAAAAGAC--AGCTATCGCGATTGCAGTGGCACTGGCTGGTTTCGCTAC----CGTAGC +G----CAGGCCG----------CTCCGAAAGATAACACCTGGTACGCTGGTGCT-----AAACTGGGCT +GGTCTCAGTACCATGACACCGGCTTCATTCACAATGATGGCCCGACTCATGAAAACCAACTGGGCG-CA +GGTGCTTTTGGTGGTTACCAGGTTAACCCGTATGTTGGCTTTGAAATGGGCTACGACTGGTTAGGCCGT +ATGCCGTACAAAGGCGACAACATCAATGGCGCTTATAAAGCTCAGGGCGTTCAGTTGACCGCTAAACTG +GGTTATCCAATCACTGACGATCTGGACG--TTTATACCCGTCTGGGTGGTATGGTATGGCGTG-CAGAC +ACCAAGTCTAACGTCCCTGGC------GGCCCGTCTACTAAAGACCACGACACCGGCGTTTCCCCGGTA +TTCGCGGGCGGTATCGAGTATGCCATCACCCCTGAAATCGCAACCCGTCTGGAATACCAGTG----GAC +TAACAACATCGGTGATGCCAACACCATCGGCACCCGTCCGGACAACGGCCTGCTGAGCGTAGGTGTTTC +CTACCGTTTCGGCCAGCAAGAAGCTGCTC-CGGTAGTAGCTCCGGCACCGGCTCCGGCTCCGGAAGTA- +-CAG---ACCAAGCACTTCACTCT-GAAGTCTGACGTACTGTTCAACTTCAACAAATCTACCCTGAAG- +-CCGGAAGGCCAGCAGGCT-CTGGATCAGCTGTACAGCCAGCTGAGCAACCTGGATCCGAAAGACGGTT +CCGTTGTCGTTCTGGGCTTCACTGACCGTATCGGTTCTGACGC-TTACAACCAGGGTCTGT-CCGAGAA +ACGTGCTCAGTCTGTTGTTGATTACCTGATCTCCAAAGGTATTCCGTCTGACAAAATCTCCGCACGTGG +TATGGGCGAATCTAACCCGGTTACCGGCAACACCTGTGACAACGTGAAACCTCGCGCTGCCCTG---AT +CGATTGCCTGGCT-CCGGATCGTCGCGTAGAGATCGAAGTTAAAG--GCGTTAAAGACGTGGTAACTCA +GCCGCAGGCT- 22510-1 ATGAAAAAGAC--AGCTATCGCGATTGCAGTGGCACTGGCTGGTTTCGCTAC----CGT +AGCG----CAGGCCG----------CTCCGAAAGATAACACCTGGTACGCTGGTGCT-----AAACTGG +GCTGGTCTCAGTACCATGACACCGGCTTCATTCACAATGATGGCCCGACTCATGAAAACCAACTGGGCG +-CAGGTGCTTTTGGTGGTTACCAGGTTAACCCGTATGTTGGCTTTGAAATGGGCTACGACTGGTTAGGC +CGTATGCCGTACAAAGGCGACAACATCAATGGCGCTTATAAAGCTCAGGGCGTTCAGTTGACCGCTAAA +CTGGGTTATCCAATCACTGACGATCTGGACG--TTTATACCCGTCTGGGTGGTATGGTATGGCGTG-CA +GACACCAAGTCTAACGTCCCTGGC------GGCCCGTCTACTAAAGACCACGACACCGGCGTTTCCCCG +GTATTCGCGGGCGGTATCGAGTATGCCATCACCCCTGAAATCGCAACCCGTCTGGAATACCAGTG---- +GACTAACAACATCGGTGATGCCAACACCATCGGCACCCGTCCGGACAACGGCCTGCTGAGCGTAGGTGT +TTCCTACCGTTTCGGCCAGCAAGAAGCTGCTC-CGGTAGTAGCTCCGGCACCGGCTCCGGCTCCGGAAG +TA--CAG---ACCAAGCACTTCACTCT-GAAGTCTGACGTACTGTTCAACTTCAACAAATCTACCCTGA +AG--CCGGAAGGCCAGCAGGCT-CTGGATCAGCTGTACAGCCAGCTGAGCAACCTGGATCCGAAAGACG +GTTCCGTTGTCGTTCTGGGCTTCACTGACCGTATCGGTTCTGACGC-TTACAACCAGGGTCTGT-CCGA +GAAACGTGCTCAGTCTGTTGTTGATTACCTGATCTCCAAAGGTATTCCGTCTGACAAAATCTCCGCACG +TGGTATGGGCGAATCTAACCCGGTTACCGGCAACACCTGTGACAACGTGAAACCTCGCGCTGCCCTG-- +-ATCGATTGCCTGGCT-CCGGATCGTCGCGTAGAGATCGAAGTTAAAG--GCGTTAAAGACGTGGTAAC +TCAGCCGCAGGCT-

and you want to count, per position, how many A, T, G, C or - you have.
I have written this:
@all_seqs = (); while(<>) { if($_=~/(.*)\t(.*)/) { $id=$1; $seq=$2; push @all_seqs, $seq; } } for ($i=0; $i<=$#all_seqs; $i++) { $seq_to_examine=$all_seqs[$i]; @split_seq_to_examine=split(//, $seq_to_examine); for($j=0; $j<=1108; $j++) { if ($split_seq_to_examine[$j] eq 'A') {$count_A++;} elsif ($split_seq_to_examine[$j] eq 'T') {$count_T++;} elsif ($split_seq_to_examine[$j] eq 'C') {$count_C++;} elsif ($split_seq_to_examine[$j] eq 'G') {$count_G++;} elsif ($split_seq_to_examine[$j] eq '-') {$count_non++;} print $j."\t".$count_A."\t".$count_T."\t".$count_C."\t".$count_G." +\n"; } }

but it keeps increasing the counters, and not reporting position-by-position. I think I must somewhere set the counters to 0, but the positions I tried just made the script worse...

In reply to What is wrong in this code??? by Anonymous Monk

Title:
Use:  <p> text here (a paragraph) </p>
and:  <code> code here </code>
to format your post; it's "PerlMonks-approved HTML": • Posts are HTML formatted. Put <p> </p> tags around your paragraphs. Put <code> </code> tags around your code and data!
 • Titles consisting of a single word are discouraged, and in most cases are disallowed outright.
 • Read Where should I post X? if you're not absolutely sure you're posting in the right place.
 • Please read these before you post! —
 • Posts may use any of the Perl Monks Approved HTML tags:
  a, abbr, b, big, blockquote, br, caption, center, col, colgroup, dd, del, div, dl, dt, em, font, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, i, ins, li, ol, p, pre, readmore, small, span, spoiler, strike, strong, sub, sup, table, tbody, td, tfoot, th, thead, tr, tt, u, ul, wbr
 • You may need to use entities for some characters, as follows. (Exception: Within code tags, you can put the characters literally.)
          For:     Use:
  & &amp;
  < &lt;
  > &gt;
  [ &#91;
  ] &#93;
 • Link using PerlMonks shortcuts! What shortcuts can I use for linking?
 • See Writeup Formatting Tips and other pages linked from there for more info.
 • Log In?
  Username:
  Password:

  What's my password?
  Create A New User
  Chatterbox?
  and all is quiet...

  How do I use this? | Other CB clients
  Other Users?
  Others avoiding work at the Monastery: (6)
  As of 2018-06-21 15:07 GMT
  Sections?
  Information?
  Find Nodes?
  Leftovers?
   Voting Booth?
   Should cpanminus be part of the standard Perl release?   Results (118 votes). Check out past polls.

   Notices?